UNDER CONSTRUCTION
Kovani novac / MedaljeO NAMA | PROIZVODNJA | PRODAJNA MJESTA | KONTAKTI  
 
Zagreb - Kamenita vrata
Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Autor: Stjepan Divković, ak. kipar


Kamenita su vrata dio obrambenog sustava grada podignutog još u 13. st. Jedina su od vrata koja još i danas postoje. Najstariji dokument kojim se može približno odrediti izgled vrata potječe iz 16. st. na kojem se u zidinama Gradeca točno razabiru Kamenita vrata. U 17. i 18. stoljeću Kamenita su vrata četiri puta stradavala od požara. Za ovog posljednjeg nastala je i legenda po kojoj je u požaru ostala sačuvana jedino slika Svete Marije s djetetom. Slika se danas nalazi na oltaru u Kamenitim vratima i poznata je pod nazivom Majka Božja Kamenita.
Ostale medalje
 
1. Zlatna medalja na alkici - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 1,75 g
promjer: 16,00 mm
ukupna količina: ne više od 3000
 
2. Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 1,75 g
promjer: 16,00 mm
ukupna količina: ne više od 3000
 
3. Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 3,49 g
promjer: 20,00 mm
ukupna količina: ne više od 3000
 
4. Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 7,00 g
promjer: 25,00 mm
ukupna količina: ne više od 1000
 
5. Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 14,00 g
promjer: 37,00 mm
ukupna količina: 500
 
6. Zlatna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 31,103 g
promjer: 37,00 mm
ukupna količina: 20
 
7. Srebrna medalja - ručno kovanje - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 6,00 g
promjer: 20,00 mm

 
8. Srebrna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 20,00 g
promjer: 34,00 mm

 
9. Srebrna medalja - Zagreb - Kamenita vrata
   
 
masa: 31,103 g
promjer: 37,00 mm
ukupna količina: 100
 
SPECIFIKACIJA PROIZVODA MASA PROMJER CIJENA STUPANJ ČISTOĆE METALA UKUPNA KOLIČINA INDIVIDUALNO PAKIRANJE
1. 1,75 g16,001.524,40 kn900/1000ne više od 3000plastična kutija
2. 1,75 g16,001.016,26 kn900/1000ne više od 3000crvena kutija od velura
3. 3,49 g20,002.071,61 kn986/1000ne više od 3000plava kutija od velura
4. 7,00 g25,00PRODANO999,9/1000ne više od 1000plava kutija knjižica od samta
5. 14,00 g37,007.864,29 kn986/1000500tamnoplava kožna kutija
6. 31,103 g37,00PRODANO999,9/100020
7. 6,00 g20,0053,16 kn625/1000plastični etui
8. 20,00 g34,00381,50 kn925/1000
9. 31,103 g37,00PRODANO999/1000100
 
Copyright (C) 2013. Hrvatski novčarski zavod. All rights reserved. web dizajn iDEA studio