UNDER CONSTRUCTION
Kovani novac / MedaljeO NAMA | PROIZVODNJA | PRODAJNA MJESTA | KONTAKTI  
 
Krštenje
Izdavač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Proizvođač: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Autor: Kuzma Kovačić, ak. kipar


Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakrament Crkve i vrata ostalim sakramentima i milostima koje nam oni dijele. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju.
Ostale medalje
 
1. Krštenje
   
 
masa: 3,49 g
promjer: 20,00 mm

 
2. Krštenje
   
 
masa: 7,00 g
promjer: 25,00 mm

 
SPECIFIKACIJA PROIZVODA MASA PROMJER CIJENA STUPANJ ČISTOĆE METALA INDIVIDUALNO PAKIRANJE
1. 3,49 g20,002.071,61 kn986/1000bijela kutija od šagrena
2. 7,00 g25,004.111,95 kn999,9/1000bijela kožna kutija
 
Copyright (C) 2013. Hrvatski novčarski zavod. All rights reserved. web dizajn iDEA studio