Saznajte Više
Po vašoj želji

Proizvodi po narudžbi

Prema posebnom zahtjevu kupca, prema gotovom predlošku ili po grafičkoj pripremi i grafičkom rješenju HNZ-a, izrađujemo medalje, službene značke, pinove, te nudimo izradu alata, kao i lasersku obradu.